All for Joomla All for Webmasters

info@neuhoff.nl / +31 (0) 20 4930701

Akte van cessie

Akte van cessie

Akte van cessie

Akte van cessie

Akte van cessie

Indien u verzekerd bent voor het herstel zal de verzekeringsmaatschappij de kosten voor het herstel aan u uitkeren. Dit wordt echter gedaan nadat u de kosten geclaimd heeft. U zult de kosten dus zelf moeten voorschieten.

Het kan makkelijker zijn als de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan Neuhoff uitkeert. U hoeft dan niets voor te schieten en hoeft ook niets te declareren bij uw verzekering. Daarvoor zult u een zogenoemde akte van cessie moeten ondertekenen.

Door middel van een akte van cessie kan namelijk een vordering (schuld) worden overgedragen. U geeft door middel van ondertekening van de akte van cessie aan dat u afziet van de ontvangst van de verzekeringsuitkering en draagt dit recht over op Neuhoff. Deze akte van cessie heeft betrekking op een concrete vordering en dient bij ieder nieuw schadegeval opnieuw te worden ingevuld en ondertekend.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, geeft u dat dan bij ons aan. Wij zorgen vervolgens voor het opstellen van de akte van cessie.

Top