All for Joomla All for Webmasters

info@neuhoff.nl / +31 (0) 20 4930701

Onderhoudswerk

Onderhoudswerk

Onderhoudswerk

Onderhoudswerk

Onderhoudswerk

Neuhoff begeleidt het ontwikkelingstraject of de onderhouds, restauratie- en/of verbeteringsplannen. Bouwkostenraming, inventarisatie, bepaling van de financiële haalbaarheid. Het zijn slechts enkele van de punten op het gebied van onderhoud waar Neuhoff met gedegen expertise voor u klaar staat.

Bouwmanagement

Vanuit het procesmanagement begeleiden wij het gehele proces om te komen tot een gestructureerd onderhoudsplan. Daartoe overleggen wij met opdrachtgever, bewoners, architect(en) en de vele andere betrokkenen.

Planontwikkeling

Schakel Neuhoff in als gedelegeerd projectontwikkelaar bij de herontwikkeling van bestaande panden of inbreilocaties. Van initiatief tot en met de oplevering.

Bouwkostenmanagement

Een haalbaarheidsonderzoek omvat de inspectie op hoofdlijnen van een complex woningen of andere gebouwen, teneinde de problemen te inventariseren. Daarna stellen wij in overleg met u een plan van aanpak op met voorstellen voor eventuele alternatieven. Elk alternatief is voorzien van een kostenplaatje. Vervolgens bepalen we de strategie en stellen wij een programma van eisen vast ten aanzien van de werkzaamheden. Nuehoff adviseert u bij aanbestedingen en verzorgt deze voor u.

Top